MÅNGA FÖRDELAR MED TRÄPANEL

Trä är det vanligaste fasadmaterialet i Sverige. Trä kan användas som fasadbeklädnad på de flesta typer av byggnader. Det finns många fördelar med träpanel när det gäller byggnadsteknik, underhåll med mera. Med rätt konstruktiv utformning, ytbehandling och åtgärder för fukt- och brandskydd kan panelen få en väldigt god hållbarhet. Det är också lätt att ändra utformningen av fasaden, om du vill ta upp nya dörr- eller fönsteröppningar, sätta in ventiler eller montera armaturer. Om en fasad med ytterpanel av trä utsatts för klotter eller annan skadegörelse är det lätt att åtgärda genom att måla över utan alltför stora kostnader eller att byta ut vissa delar. 

De estetiska möjligheterna med olika typer av paneler – liggande, stående eller diagonalställda – eller kombinationer av paneler är stora. Spännande fasaduttryck kan också åstadkommas genom att man kombinerar paneltyper med andra träbaserade material eller med helt andra fasadmaterial. Genom olika val av ytbehandling och kulör kan man variera det estetiska uttrycket ytterligare.

VI STÄLLER HÖGA KRAV PÅ VÅRT BEKLÄDNANDSVIRKE

1.

Virket ska vara fritt från mögel

2.

Virket ska vara torrt, fuktkvoten bör vara högst 16%

3.

Panelen ska vara lägsta G4-2 enligt handelssortering.

4.

Lös kvist eller barkringskvist får inte förekomma.

HÄR NEDAN HITTAR DU EN DEL AV VÅRT PANELSORTIMENT

Vi har valt att till en början visa de profiler som är mest populära hos våra kunder men vi har ännu fler panelprofiler i vårt sortiment. Kontakta oss om du saknar någon panel och vill veta mer.

LIGGANDE PANEL

BYGG & TRÄS ENKELFAS

BYGG & TRÄ EGEN DESIGN ENKELFAS exempel

FALSAD TIMMERPANEL

Falsad Timmerpanel

FALSAD ENKELFAS

Falsad enkelfas exempel Bygg & Trä

BYGG & TRÄ FJÄLLPANEL

Bygg & Trä egen Fjällpanel

ENKELFASSPONT

Enkelspont exempel Bygg & trä

FJÄLLPANEL

fjällpanel exempel - Bygg & Trä

STÅENDE PANEL

DUBBELFASSPONT

 

dubbelfasspont- exempel Bygg & Trä

FALSAD DUBBELFAS MED SPÅRÖPPNING

falsad dubbelfas Exempel Bygg & Trä-02

FALSAD SPÅRPANEL MED RAKA KANTER

Falsad spårpanel med raka kanter exempel- BYGG & TRÄ

SPONTAD YTTERPANEL

Spontade ytterpanel exempel Bygg & Trä

LOCKPANEL

lockpanel exempel Bygg & Trä

LOCKLÄKT

Lockläkt exempel Bygg & trä

ALLMOGELÄKT

YTTERFODERLÄKT

ytterfoderläkt exempel Bygg & Trä

HAR NI NÅGRA FRÅGOR SÅ TVEKA INTE ATT HÖRA AV ER!

Vi hjälper er så gärna!

Vänligen fyll i vilken/vilka fritidshus,attefallshus eller garage du är intresserad av.
Vi hanterar dina personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen. De personuppgifter som vi samlar in är namn, företag, telefonnummer, emailadress och vi gör det för att kunna behandla er förfrågan samt återkomma till er. Personuppgifterna sparas så länge ärendet är aktuellt och vi lämnar ej ut uppgifterna till en tredje part.